Tietoa Reikistä

Perustietoa Reikistä, Usui Ryohon mukaan

Reiki on alunperin japanilainen parannus- ja terveydenhoitomenetelmä, jossa energiaa kanavoidaan käsien kautta. Reikihoitaja ei väsy työssään, vaan saa samalla energiaa itsekin. Energia ei tule hoitajasta itsestään, vaan se kulkee hänen kauttaan. Rei merkitsee lähinnä korkeampaa tajuntaa, joka ohjaa ja luo maailmankaikkeutta, korkeaa viisautta tai universaalia voimaa, joka läpäisee kaiken. Ki on metafyysistä energiaa, joka antaa keholle elämän.

Reikihoito vähentää stressiä, rentouttaa, tehostaa kehon puolustusjärjestelmää ja vahvistaa energiavarantoja. Reikiä voidaan käyttää kaikkeen elävään: ihmisiin, kasveihin ja kotieläimiin iästä ja sairauden laadusta riippumatta. Monesti koetaan, että hoito vähentää kipuja ja on tunnetasolla rauhoittavaa. Reiki on yksinomaan myönteistä energiaa. Reiki aktivoituu ja säteilee harjoittajan käsistä vastaanottajan tarpeen mukaan. Reikihoito tarjoaa aina rentoutusta ja hyvää oloa. Reikihoitaja ei voi luvata, että hoito parantaa jonkin sairauden. On kuitenkin mahdollista, että kehon voimistuessa sairaus häviää tai muuttuu lievemmäksi.

Usui sanoo, että paraneminen alkaa ihmisen mielestä. Hoidettavan tulee ottaa vastuuta itsestään, jos haluaa parantua. Ajatuksien, asenteiden, elämäntapojen ja käyttäytymisen muuttaminen ovat monesti avaimina paranemiseen tai olon parantumiseen. Monesti anteeksianto itselle ja toisille antaa enemmän tilaa nykyhetkeen ja myös paranemiseen. Itse olen ajatellut, että sairaudet ovat monesti opettajia, ne ovat viestejä meille. Joskus sairastuu hetkellisesti, mutta jos ei muuta huonoja elintapojaan, sairaus saattaa uusia.

Reiki on myös elämäntapa, meditatiivinen asenne. Reikin avulla voi puhdistaa ja voimistaa kehon omia energioita. Reikivoima herätetään reikioppilaissa erityisten vihkimysten myötä, jotka Reiki Master toimittaa. Kun energia on kerran aktivoitu, se on käytettävissä koko elämän ajan.

Usui Reiki Ryoho

Järjestämäni Reiki kurssit ovat Usui Reiki Ryoho perinteen mukaisina, kehittäjänä on alunperin ollut Mikao Usui. Usui tarkoittaa reikiperinteen alkua, Reiki elämänvoimaa ja Ryoho koulukuntaa tai tapoja opettaa. Alunperin hoito oli yksinkertaista ja intuitiivista, ja näistä haluan pitää jatkossakin kiinni.

Osallistujista

Kurssit järjestetään pienryhmissä ja kurssille mahtuu enintään kahdeksan henkilöä. Tämä mahdollistaa yksilöllisen kontaktin sekä opettajaan että muihin kurssilaisiin ja mahdollistaa henkilökohtaisen ohjauksen. Reiki I kurssille voi tulla ilman aikaisempaa hoitokokemusta.

REIKI ASTEET

Reiki I kurssilla opimme itsen ja toisen hoitamisen perusperiaatteet. Hoidon lisäksi kiinnitämme huomiota itsen kuunteluun ja henkiseen elämäntapaan. Itsen puhdistaminen ja menneisyyden taakoista irti päästäminen ovat tärkeää hoitajan työtä. Saamme hyvän teoreettisen pohjan hoitamiselle alkaen aina historiasta jatkuen chakrojen tasapainotuksiin, erilaisiin hoitotapoihin ja hoitotilanteisiin. Harjoittelemme reiki-hoidon tekemistä jokaisena kurssipäivänä. Hoidamme itseämme, toisia ja teemme ryhmähoitoja. Käymme läpi erilaisia hoitotapoja esimerkiksi lapsille, vanhuksille ja eläimille. Kurssiin kuuluu myös reiki-vihkimys, jonka jälkeen energia voi virrata vapaammin.

Reiki II kurssit

Reiki II kurssilla syvennämme osaamistamme, energian määrä kasvaa ja saamme toisen reikivihkimyksen. Käytämme apunamme symboleja, opimme kaukohoidon ja erilaisia mahdollisuuksia käyttää reikihoitoa. Reiki-hoitajan oma kehitys jatkuu, itsen kuuntelun merkitys lisääntyy ja puhdistuminen ja menneisyydestä irti päästäminen nousevat yhä tärkeämmiks ja ihmisten välisen yhteyden ymmärtäminen syvenee. Mukaan saa runsaasti materiaalia ja vinkkejä jatkokehitykseen.

Reiki Master koulutus

Reiki III eli Master koulutus on opettaja-aste. Koulutus on yksilöllinen ja tapahtuu yksityisopetuksena tai pienryhmässä. Koulutus kestää noin vuoden ajan ja opettaja opettaa kaiken oleellisen tietämyksensä reikistä ja siihen liittyvästä elämänasenteesta ja kouluttamisesta. Itsen kuunteleminen ja itsensä puhdistaminen sekä vanhoista taakoista irti päästäminen korostuvat entisestään. Koulutus sisältää myös reiki-kurssien järjestämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta.

Lisää tietoa Aurinkokallion Reiki I ja intuitiivinen hoitaminen kurssista: