Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen

Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen, 12 päivää

Reiki Master koulutus totetetaan Usui Shiki Ryohon oppien mukaan. Sisäinen kasvu ja hyvinvointi ovat kantavina teemoina. 

Intuitiivisuuden ja omaan henkiseen kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Intuitiivisuus ja kanavana kehittyminen on jokaiselle erilaista.

Koulutus toteutetaan yksilöllisenä pienryhmäkoulutuksena.


 LÄHIPÄIVÄT JA KESTO

Koulutukseen sisältyy 8 yhteistä kokoontumispäivää Reiki Master oppilaiden kanssa sekä apuopettajuudet Reiki I ja Reiki II ja intuivinen hoitaminen kursseilla 4 päivää (yhteensä 12 päivää).

Reiki Master koulutus vaatii myös omaa panostasi eli koulutuspäiviä tulee runsaasti enemmän. On pakollisia sekä vapaaehtoisia tehtäviä, jotka osittain suunnitellaan yksilöllisesti.

Koulutus kestää ryhmästä ja osallistujan toiveista riippuen noin vuoden-kahden verran. Apuopettajuudet voidaan suorittaa myös kurssin päätyttyä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan.

SITOUTUMINEN

Kysynkin sinulta, että oletko valmis sitoutumaan henkiselle tielle, ottamaan henkisyyden ja oman jatkuvan kehittymisen osaksi omaa elämääsi? Ottamaan henkisyyden ja henkiset harjoitukset ja itsesi henkisen kehittämisen sekä tasapainoisen elämän arkeesi mukaan?

Kohtelemaan muita niinkuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Rakastamaan itseäsi ja antamaan aikaa ja tilaa omalle kehityksellesi.


Reiki Master koulutus edellyttää Reiki I ja Reiki II intuitiivisen hoitamisen koulutuksen. Jos et ole käynyt Aurinkokallion näitä koulutuksia, niin nämä kurssit kerrataan tai käydään pelkästään apuopettajana. Tämä sovitaan opettajan kanssa tarpeesi ja oman suunnitelmasi ja tavoitteidesi mukaan. 

Ja Reiki I ja Reiki II kursseja kannattaakin kerrata useamman kerran, sillä ne ovat joka kerta (ainakin Jaanalla) jonkin verran erilaisia. Toki pakolliset asiat ovat aina mukana.

Reikin ja intuition syventämisen lisäksi aiheina ovat muun muassa ihmisenä, hoitajana ja auttajana kehittyminen, omat arvot ja uskomukset ja tietoisuuden sekä sydämen avaaminen.
Koulutus antaa mahdollisuuden omien Reiki kurssien vetämiseen tai toisena opettajana toimimiseen. Monet käyttävät antiaan kurssista omassa työssään, ihmisten kohtaamisessa tai väylänä omaan kasvamiseen.

Kurssi sisältää tietoa, harjoituksia, näkökulmia ja keskusteluja  Reikin I ja II osien sisällöstä, vihkimyksistä, intuitiivisesta hoitamisesta sekä erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä. 

Muuta sisältöä:

 • Hoitoharjoittelua 
 • Oman henkisen kehittymisen edistämistä   
 • Omien haasteiden, kuten tunteiden kohtaaminen ja käsittely 
 • Itsensä kehittämiseen liittyviä harjoituksia
 • Kirjallisuuteen perehtymistä, 

Jokainen kurssille osallistuja tekee oman kehittymissuunnitelman, joka vaikuttaa myös koko kurssin ohjelman muodostumiseen. Tämä tehdään kurssin alkupuolella ja se on vapaamuotoinen. 

Koulutus sisältää Reiki Master vihkimyksen, kurssista saa todistuksen. 

Ole Jaanaan yhteydessä kun haluat mukaan, Jaana hyväksyy osallistujat.

Henkilökohtainen suunnitelman alueina voivat olla:

 • Hoitamisen ja intuition kehittäminen
 • Tavoitteet, henkilökohtaiset ja ammatilliset
 • Tiedolliset alueet joissa haluan kehittyä
 • Kirjallisuus: oma suunnitelma
 • Henkisen kehittymisen ja ihmisenä kehittymisen tavoitteet
 • Intuition kehittymisen mahdollistaminen
 • Itsensä arvostaminen ja rakastaminen - muiden arvostaminen ja kunnioittaminen
 • Elämään luottamisen syventäminen
 • Menneiden asioiden käsittely ja irtipäästäminen
 • Luontoyhteyden parantaminen
 • Muita sinulle tärkeitä asioita

Suunnitelmaa voidaan syventää erilaisten näkökulmia tuovien harjoituksien avulla. Suunnitelma käydään yhdessä läpi ohjaajan kanssa tarpeen mukaan koulutuksen edetessa. 

Koulutuksen pakollisten asioiden lisäksi painotamme mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisissa suunnitelmissa olevia alueita.

Koulutukseen kuuluu:

 • Aiheeseen liittyvä kirjallisuus
 • Itsereflektointi
 • Lopputyö

Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa. Lopputyön aihe sovitaan opettajan kanssa, tehdään ja esitellään muille.


Kertaajat

Jos haluat alkaa järjestämään Reiki I ja Reiki II tai Master kursseja, niin Master koulutuksen kertaaminen ennen aloittamista on mielestäni erittäin hyvä päätös. Kun olet käynyt jonkun toisen ohjaaman koulutuksen, niin koulutuksen käyminen jollakin toisella opettajalla tuo erilaisia ajatuksia ja uutta näkökulmaa. Suosittelen! Toki hyvin voit kerrata myös samalla kouluttajalla.

Aurinkokallion jokainen Reiki Master koulutus on erilainen, jokaisella koulutuksella ja ryhmällä on oma tehtävänsä sekä yksilö- että pienryhmätasolla. Kun sinulla on Reiki Master koulutus taustalla ja haluat mukaan uuteen Reiki Master koulutukseen, oli syysi ammattillinen, henkilökohtainen, omaan kasvuun tai johonkin haasteeseen liittyvä, tai jos haluat jatkossa pitää ítse Reiki kursseja, on se mahdollista.

Reiki Master koulutuksen kertaajan maksu on 50 % koulutuksen normaalista hinnasta (hinta vahvistetaan, kun koulutus alkaa). Otan kertaajia, jos ryhmään mahtuu ja koen sen kaikille sopivaksi. Etusijalla ovat kurssin varsinaiset osallistujat.

On hyvä kerrata myös Reiki I ja Reiki II kurssit.  Silloin huomaat myös koulutuksien, ryhmien, aineiston ym. erilaisuuden.