Hyvinvointipäiviä 

Hyvinvointipäivät ryhmille

Aurinkokallion hyvinvointipäivien tärkeinä teemoina ovat läsnäolo, myötävirtaan ajattelu ja intuition kehittäminen sekä ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Painotamme kohtaamisissamme oivaltamista ja yhdessä tekemistä. 

Jokainen otsikko on oma kokonaisuutensa. Voit valita niistä teille sopivan tai räätälöimme teille oman paketin. Nämä kaikki valmiit paketit ovat koko päivän tai puolen päivän mittaisia.


RENTOUTUMINEN - erilaisten rentoutumisen ja läsnäolon harjoituksien parissa

Saamme rentoutua, olla tietoisesti läsnä ja keskittyä itseemme, oman kehomme kuunteluun ja omiin tuntemuksiimme. 

Teemme rentoutumisen, mielikuvarentoutumisen, hypnoosirentoutuksen ja tietoisen läsnäolon harjoituksia. Haluttaessa mukana myös rumpurentoutusta tai äänimaljakylpyä.

Päivän ohjelmassa mukana on myös tietoinen kävely tai tunnekävely, sään salliessa ulkona. Päivän aikana rentoudumme enemmän, pysähdymme kunnolla ja teemme enemmän ja rauhassa harjoituksia.

Voin suunnitella ryhmälle sopivan rentoutumiseen ja pysähtymiseen liittyvän hyvinvointiohjelman.

Tämä sopii alle 20 hengen ryhmille, jotka ovat haluavat pysähtyä ja rentoutua ja olla läsnä itselle.MYÖTÄVIRTAAN - PYSÄHDY ENSIN!

Jos koko ajan suoritan, yritän, en ehdi kuunnella kehoa, enkä ehdi huolehtia itsestäni, olen menossa vastavirtaan. Teen ehkä asioita, jotka eivät vie eteenpäin. Joudun kiireessä tekemisiä virheitä korjaamaan myöhemmin. Kun pysähtyy, huomaa ja kuuntelee omaa itseään monet asiat alkavat mennä eteenpäin.

Ohjelma puolen päivän koulutukseen:

  • Alustus myötävirtaan ajattelusta
  • Harjoitus tai pari
  • Tulevaisuusvisio
  • Myötävirtaan rentoutushetki

Päivän koulutuksessa ehdimme pohtia enemmän. Teemme enemmän harjoituksia, ehdimme pysähtyä ja kuunnella omia tuntemuksiamme ja tunnustella tämän ajattelun mahdollisuuksia elämässämme.

Tämä sopii hyvin alle 20 hengen ryhmille, jotka haluavat pysähtyä, kuunnella itseä ja saada erilaista näkökulmaa suorittamisen vastapainoksi.


IHMISTEN ERILAISUUS JA LUONTO

Me eroamme toisistamme monessa suhteessa. Myös se, minkälaiseksi itsemme koemme ja minkälaisia valintoja teemme ja missä kulkee mukavuusalueemme ja mitä rooleja käytämme. Käytämme monesti symboliikkaa, ryhmäharjoituksia, luonnon elementtejä.

Tämä sopii hyvin alle 20 hengen ryhmille, jotka haluavat tutustua toisiinsa eri tavalla, huumorilla, kokeillen uusista näkökulmista.

INTUITIO JA SEN KEHITTÄMINEN

Länsimainen ajattelu perustuu enemmän vasemman aivopuoliskon käyttöön. Alustan ja voimme pohtia, mitä kaikkea oikean aivopuoliskon aktivoiminen voi tuoda elämäämme. Ja miten se tapahtuu.

Mitä intuitio on ja miten sitä voi kehittää? Miten intuitiota estäviä tekijöitä voi käsitellä? Miten voi olla intuitiivinen, avoin ja luottavainen? Voimme kurottaa kohti intuitiota tai käsitellä sen tiellä olevia esteitä. Saamme näkökulmia ja kokeilemme. Koko päivän koulutuksessa voimme osan harjoituksia tehdä sään salliessa ulkona.

Alustava ohjelma päivän koulutukseen:

  • Tilaa intuitiivisuudelle: pysähtymisen ja rentoutumisen hetki
  • Alustus aivopuoliskojen eroista ja oikean aivopuoliskon hyödyntämisestä
  • Intuitiivisuus ja sen kehittäminen
  • Oman kehon ja alitajunnan kuuntelu
  • Intuitiivisuuden ja luovuuden kehittämisen harjoituksia
  • näkökulmia, oivalluksia, iloa...

Päivän koulutuksessa ehdimme pohtia enemmän ja teemme enemmän harjoituksia eri näkökulmista. Kun aihe on tämä, voivat harjoituksetkin vaihdella toiveiden ja intuition mukaan. Osan harjoituksista voimme tehdä sään salliessa ulkona.

Tämä sopii hyvin alle 20 hengen ryhmille, jotka haluavat pysähtyä, pohtia ja tehdä erilaisia harjoituksia intuitiivisuuden herättelemiseksi.

Kysy rohkeasti lisää:

Tai Jaanalta puh. 040 527 3126