Koulutuksien vähentäminen verotuksessa

Teeme oman osuutemme Suomea

Koulutuksien vähentäminen verotuksessa

Koulutus yrityksen kuluna

Yritys voi vähentää kulut ja laskuun sisältyvän arvonlisäveron, kun tällainen meno on perusteltavissa yrityksen kuluna. Jos olet hoitoalan yrittäjä, hoitamiseen liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia. NLP-koulutuksista aiheutuvat menot ovat perusteltavissa monelle eri toimialle, sillä monet kurssin aiheista liittyvät vuorovaikutukseen ja sen kehittämiseen. Myös esimiehenä tai johtoasemanssa tai asiakaspalvelussa toimiminen edellyttää lisätaitoja, joita koulutuksissa opitaan.


Koulutus omassa verotuksessa

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi tarpeelliset koulutusmenot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Sen sijaan peruskoulutuksesta johtuvia menoja pidetään vähennyskelvottomina elantokustannuksina.

Saattaa olla järkevä suunnitella menot saman vuoden verotukseen, sillä verotuksessa on näissä vähennyksissä aina omavastuuosuus. Menot ovat sen vuoden kuluja henkilökohtaisessa verotuksessa, minä vuonna ne on maksettu.

juhannusruusu.jpg

VINKKI: Kun voi perustella, että juuri siinä työssä, jossa toimit jo ennen koulutusta, tarvitset näitä uusia tietoja ja taitoja, menee koulutus parhaiten läpi. Verottajalle kannattaa myös selvittää, että minkälaiset nämä taidot esimerkiksi NLP-koulutuksissa ovat.

Vähennyskelpoisia kustannuksia ovat muun muassa kurssimaksu ja materiaali-, matka- ja majoituskulut. Matka katsotaan tulon hankkimisesta johtuvaksi, jos matka on tarpeellinen verovelvollisen työtehtävien kannalta.

Lähde: Taloustaito -lehti 8/2014

Viimeisimmät tiedot koulutuksen vähentämisestä kannattaa aina tarkastaa verottajalta.