Henkisen hyvinvoinnin valmennus

Kaikilla meillä on oma, ainutlaatuinen oma tie - se on henkinen tie

Henkisen hyvinvoinnin valmennus

AJANKOHTAISTA:

Syksyn 2023 tarjous: Henkisen hyvinvoinnin valmennuspaketit yksilö- tai ryhmävalmennukseen.

Yksilövalmennus: Kuusi kertaa, kaksi tuntia kerrallaan. Aika ja paikka sovitaan yhdessä. Ensimmäisellä kerralla valmennukselle asetetaan tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Suunnittelen valmennuskertojen väliin sopivia välitehtäviä. Ne voivat olla myös ei-tekemistä tai tietoisia harjoitteita, jolloin aikaa ja tilaa jää itsen kuunteluun. Tarjoushinta: 130/kaksi kertaa. Eli koko summa 6*130 €= 780,00 € (normaalihinta 870 €).  Hinta sisältää alv:n 150,97 € ja koko summa on vähennettävissä yrityksen kuluna. Valmennuksesta tehdään etukäteen sopimus ja sovitaan maksujen eristä.

Ryhmävalmennus2-6 henkilön pienryhmä. Vähintään neljä - useimmiten kokoonnumme kuusi kertaa. Yleensä, ryhmän koon ja tavoitteiden mukaan, 2 - 4 tuntia kerrallaan. Kokoontumisajat ja paikka sovitaan yhdessä.  Ensimmäisellä kerralla ryhmälle ja jokaiselle ryhmän jäsenelle asetetaan tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Suunnittelen valmennuskertojen väliin sopivia välitehtäviä. Halutessamme voin ajaa myös luoksemme, kun matka on kohtuullinen. Osan kokootumisista voimme halutessanne sopia etänä. Hinta määräytyy ryhmän henkilömäärän ja kokoontumispaikan ja muiden kulujen mukaan. Kun teillä on ryhmä, kysykää Jaanalta tarjous!

Jaana Kallio, puh. 040 527 3126 tai tekstiviestillä tai sähköpostilla jaana.aurinkokallio@gmail.com tai ota yhteyttä linkin kautta. En vastaa kesken hoidon, vaan soitan takaisin, jos olen varattu.


Mitä henkisen hyvinvoinnin valmennus on?

Henkisen hyvinvoinnin valmennus on prosessi, joka tähtää alussa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen, jotka määritellään valmennuksen alussa. Ne voivat olla esimerkiksi omien tunneasioiden tai pelkojen käsittelyä tai valmistautumista toisten auttamistyöhön - vapaa-ajalla tai ammatillisesti. Tai liiallisesta suorittamisesta tai vastuullisuudesta eroon pääsemistä ja elämän rauhoittaminen omille tärkeille asioille ja omaan muutokseen. Omien rajojen vetäminen on usein myös tärkeää - jotta voi elää omannäköistä elämää. Uskomuksien, arvojen ja ajatus- ja käyttäytymimallien tiedostaminen ja muokkaaminen ovat usein olennaisia. 

Jotta elämään voi tulla isompi muutos, se vaatii ensin muutosta itsessä. Valmennus tukee ja kannustaa tuota hyvää muutosta. Ei meidän tarvitse olla täydellisiä, jotta voimme kehittyä ja olla muille tukena henkisellä tiellä. Voimme hyväksyä epätäydellisyytemme ihmisinä - itsessämme ja sitä kautta myös toisissamme. Eli jos ärsyynnyt, niin katsot usein peiliin. Valmennus sisältää usein mietteiden, kysymysten ja keskustelun lisäksi erilaisia näkökulmina, oivalluksia ja kysymyksiä. Menetelminä myös erilaisia harjoitteita, tietoisia tehtäviä, intuition kuuntelua ja intuitioharjoituksia, meditaatoita, rentoustusmatkoja (tarvittaessa esimerkiksi hypnoosirentoutusta ja matkoja edelliseen elämiin) 

Valmennus kestää yleensä vähintään neljä kertaa (useimmiten 6-8 kertaa), joista ensimmäisellä ja toisella kerralla luodaan pohja. Valmennuksen tavotteena on olla tukena pidempi aika. Usein valmennus sovitaan melko säännöllisesti, Voimme tavata esimerkiksi kerran kahdessa viikossa tai kerran kuukaudessa. Voimme tehdä tätä myös pienessä ryhmässä, 2-6 henkilöä on yleensä suositus.


Henkistä hyvinvointia haasteiden keskellä

Henkisellä polulla on tärkeää voida itse hyvin, että voi tehdä, mitä sieluntehtävään kuuluu. Henkisellä tiellä ja usein elämässä on monia haasteita ja olen itse kokenut vuosikymmenien tiellä niistä useita. Takana innostunutta henkisen tien opiskelua ja kokeilua jo reilut 30 vuotta. 

Nyt uusi aika tuo paljon erilaista haasteita ja tie on nopeampi, tilanteet ja haasteet ovat omaksi kasvuksi mutta niistä ei tarvitse selvitä yksin tai ilman apua. yhtenä haasteena on, että kaikki käsittelemättömät asiat tulevat pintaan, karmaan puhdistetaan nopeasti ja monesti henkisen tien kulkijan on pysähdyttävä ja kuunneltava, mikä on oikeasti tärkeää. Läsnäolo, oman kehon kuuntelu ja intuition seuraaminen ovat nyt entistä tärkeämmässa asemassa. Emme enää voi luottaa juurikaan ulkopuolisiin näissä asioissa, kun oman tien kulkeminen vaatii itseltä jokapäiväistä tunnustelua ja kuuntelua. Opetan mielelläni toisille, miten tämä sisäinen kuuntelu tapahtuu, miten sisäiseen ohjaukseen voi luottaa.

Lähes kaikki asiat lähtevät meistä itsestämme, asenteistamme, mielestämme. Myös nämä henkiset asiat. Kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta ja uskontoa tai vapautta olla uskomatta. Henkiset asiat, ihmisuhteet ja omien tunteiden käsittely kulkevat käsi kädessä. Se mitä ajattelen, vaikuttaa, se mitä koen, se minkälaiset käyttäytymisen mallit olen omaksunut. En ole virheellinen, eivätkä muutkaan ole. Vain mallit, mitkä olemme omaksuneet tai oppineet, eivät useinkaan tue henkistä polkuamme. Voin auttaa ja lähteä opastamaan sinun arvojesi ja vakaumustesi pohjalta. 

Muutos vaatii rohkeutta, se vaatii myös itsen muuttumista, omien ajatus- ja käyttäytymis- ja uskomusmallien muuttamista. Minulla on käytössäni paljon kokemusta ja työkaluja niiden käsittelyyn. 

Asiakkaani ovat saaneet apua tällaisiin tilanteisiin:

 • Kun tuntuu, että et voi jakaa henkisiä asioita ystäviesi tai läheistesi kanssa tai sinua ei ymmärretä
 • Kaipaat tukea omalla henkisellä tielläsi
 • Haluat kehittyä henkisesti ja ihmisenä, ehkä tulevana toisten auttajana, kanssakulkijana, opastajana tai valmentajana
 • Henkiset kanavat aukeavat liian nopeasti tai hyvin hitaasti 
 • Valinnanvaikeus ja oma polku
 • Tulee pelkotiloja, ikäviä henkiä tai häiriöitä henkimaailmasta
 • Oma tie ja hyvinvointi eivät kohtaa
 • Ajankäytön ongelmat ja liiallinen suorittaminen
 • Haluat päästä eteenpäin henkisellä polullasi
 • Sinulla on kykyjä, mutta et osaa yksin viedä asioita eteenpäin
 • Tarvitset keskustelu- tai meditointiapua
 • Yhteys oppaisiin, enkeleihin, henkimaailmaan
 • Haluat harjoitella intuition käyttöä, automaattikirjoitusta, viestien välitystä, toimimista henkisenä tai hoitamisen kanvana
 • Tuntuu siltä, ettei kyvyistä ole mitään hyötyä
 • Jotkut läheiset ihmiset vievät sinulta energiaa
 • Maailma on liian raskas paikka henkiselle ja herkälle ihmiselle
 • Miten voin suojautua, menettämättä myötätuntoa tai empaattisuutta
 • Lapset ja nuoret - heidän avoimuus ja henkisyys


Menetelminä käytetään usein:

 • Oman kehon kuuntelun opettelu
 • Maadoittuminen, elämän yksinkertaisuus
 • Puhdistuminen, hyväksyminen, irtipäästäminen
 • Anteeksianto itselle ja muille
 • Menneisyyden vaikeiden asioiden ja tunteiden käsittely
 • Erityyppiset harjoitukset eri tilanteisiin
 • Yhteiset hiljentymiset ja kanavoinnit
 • Rentous- ja regressio - ja hypnoosirentoutusmatkat
 • Intuitiivisen hoitamisen menetelmät
 • Chakrojen tasapainotukset, erilaiset keholliset harjoitteet
 • Tehtävät ja ei-tehtävät, esimerkiksi keskittymiseen ja läsnä-oloon liittyvät menetelmät
 • Kaukohoidot, unien tulkinta

Voit tulla henkiseen ohjaukseen tai valmennukseen, yksin tai yhdessä tai vaikkapa pienellä ryhmällä. 

Hinnaltaan tämä on samanhintainen kuin NLP valmennus. Myös Henkiset hyvinvoinnin valmennuksessa voimme tarpeen mukaan käyttää NLP:n  tai muita tutkittuja työkaluja.

Myös pienryhmiä voidaan perustaa, jossa käymme näitä asioita tai ryhmän tärkeitä asioita yhdessä läpi ja opimme uutta. Pienryhmän hinta määräytyy ryhmän koon ja kokoontumispaikan mukaan. Tuntihinta tulee ryhmässä vähän edullisemmaksi, kysy ryhmälle tarjous Jaanalta.

Oletko kiinnostunut:

 • Henkisen hyvinvoinnin valmennuksen ryhmästä?
 • Opiskelusta henkisen hyvinvoinnin valmentajaksi?

Katso miten ryhmät tai koulutus alkaa Lappeenrannassa tätä kautta,  tai kysy Jaanalta lisää!


AIKAVARAUKSET JA LISÄTIEDOT

Jaana Kallio, puh. 040 527 3126 tai tekstiviestillä tai sähköpostilla jaana.aurinkokallio@gmail.com tai ota yhteyttä linkin kautta. En vastaa kesken hoidon, vaan soitan takaisin, jos olen varattu.

Peruminen: Jos varattu aika perutaan 24 tunnin sisällä varatusta ajasta, tulee hoito maksaa kokonaan. Ei koske sairastapauksia tai muita ylivoimaisia esteitä. Muut muutokset ilman kuluja.

HOITOTILA

Aurinkokallion hoitotilan löydät osoitteesta Katariinantori 6. Kristiinan työtuvat (pitkä punainen talo) löytyy torin takaa Lappeenrannan keskustasta päin tullessa vasemmalta. Hoitohuoneeseen pääse toisesta ovesta oikealta. Teen valmennuksia Lappeenrannan hoitotilassani, eteisen jälkeen taakse vasemmalle, Luonnonsuojeluliiton vieressä. On mahdollista, että tulen myös kotiisi. Tai että sovitaan tapaaminen minun kotiin Savitaipaleelle. Enemmän tietoa hoitotilasta tästä.