Energiahoitaja, Master taso, 8 pv

Investointi itseen ja siihen mikä kiinnostaa, kannattaa!

Energiahoitaja, Master taso, 8 pv

Intuitiivinen energiahoitaja, jatkokoulutus, Master taso, 8 pv, kaksi vuotta

Koulutus on tarkoitettu Aurinkokallion Intuitiivinen energianhoitaja koulutuksen käyneille. Aloitamme koulutuksen la-su 28-29.10.2023, klo 10-16:30 (kellonajat voidaan jatkossa sopia matkojen ja muiden osallistujien toiveiden mukaan), Lappeenranta, paikka varmistetaan. Kevään 2024 kaksi päivää sekä jatkon neljä päivää (syksy 2024 sekä kevät 2025) sovitaan ryhmässä. Koulutus on suositeltava, jos haluat tehdä Energiahoitoja työksesi ja haluat myös kehittyä ihmisenä tai haluat ryhmän tukea toimintasi alkuun. Koulutukseen voi tulla, vaikka et vielä halua tehdä hoitoja työksesi ja haluat kehittyä ihmisenä ja hoitajana.

Koulutuksessa painotetaan jatkuvaa hoitoharjoittelua sekä omaa henkistä ja hoitajana kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kehityksessä ovat tärkeitä sekä henkinen- että hoitajana kehittyminen, oma hyvinvointi sekä työnohjauksellinen sekä ryhmän tuki aloittavalle hoitajalle. Tiedollinen kehittyminen ja vapaaehtoinen kirjallisuus ovat myös mukana - ajatuksena on että mihin syvennyn paremmin. Tärkeän kirjan voi lukea 2-3 kertaan, jotta sen oikeasti omaksuu itselleen käyttöön, että se vaikutta ajatuksiin ja omaan tekemiseen. Tai voin valita kehittymisen alueelta useamman kirjan tai muun tiedonlähteen. Harjoituksissa voimme tehdä samaa, toistamme samoja hyväksi todettuja harjoituksia useaan kertaan, ja huomataan, miten se vaikuttaa kehitykseemme. Eli parhaita harjoituksia saa ja tulee toistaa, monesti ne takaavat hyvän muutoksen. Toki voimme käyttää monia hyväksi koettua harjoituksia. Esimerkiksi kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen tai päivittäiset runsaat läsnäolon hetket ja elämän yksinkertaistaminen tai yhden asian tekeminen kerrallaan tai meditoiminen toimivat monilla. Tarkoitus on, että löydät omat tapasi kuunnella omaa sisintäsi ja intuitiotasi.

Koulutus tapahtuu 4 päivänä vuoden aikana ja kesto on kokonaisuudessaan 8 päivää kahden vuoden sisällä. 

Jokaisella kerralla varataan vähän aikaa kysymyksiin, keskusteluihin tai ryhmävalmennukseen. Voimme olla oppimassa kaikilta – ja sen on rikkaus.

HOITOHARJOITTELUT

Energiahoitajan Master tason saavuttaminen edellyttää runsaasti hoitoharjoittelua. Kokoontumisten välillä kannattaa tehdä vaadittavat hoitoharjoittelut:

Hoitoharjoittelun vähimmäismäärät koulutuksen aikana, aina kokoontumisten välillä:

 • vähintään 10 lähihoitoa, joista vähintään yksi sarjahoito
 • vähintään 6 kaukohoitoa
 • vähintään 6 itsehoitoa tai vastaanotettua kaukohoitoa (näistä vähintään puolet vastaanotettuja kaukohoitoja).
Koulutuksen ajalta hoitojen kokonaismääräksi tulee vähintään 30 lähihoitoa, vähintään 18 kaukohoitoa, vähintään 18 itsehoitoa tai vastaanotettua kaukohoitoa. Näistä kaikista tehdään raportit. 

Jotta koulutuksesta saa todistuksen, kaikki hoitoharjoittelut tulee tehdä ja raportoida ennen kuin koulutuksesta saa todistuksen. Jaamme hoitokokemuksia ryhmässä ja voimme oppia myös toisiltamme. Syventäviä vinkkejä ja tapoja hoitaa käymme läpi myös lähipäivinä.


SISÄLTÖ

Koulutuksen sisältö:

 • Energiahoito läsnäolon ja sydänyhteyden ja inhimillisyyden kautta: tapoja ja tekniikoita
 • Intuition ja asiakkaan kuuntelun syventäminen hoidossa ja asiakkaan tukena
 • Oma henkinen kehittyminen, tietoisuuden syventäminen ja itsereflektointi
 • Hoitamisen laajuuden ja laadullinen syventäminen 
 • Erilaisten asiakkaiden ja muiden ihmisten kohtaamista
 • Ryhmän tukea ja ryhmävalmennusta energiahoitajana kehittymisessä
 • Hoitokokemuksien seurantaa ja niistä oppimista
 • Työnohjauksellista ja ryhmän tukea yrittäjänä aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen
 • Tavoitteiden ja arvojen tarkastelua ihmisenä, kanssakulkijana sekä hoitajana
 • Oma ja ryhmän tavoitteet ja niiden tukeminen ja harjoitukset
 • Syventävä kirjallisuus
 • Syventävät harjoitukset
 • Harjoitushoidoista oppiminen
Muita teemoja tavoitteiden ja tarpeen mukaan:

 • Itsen ja toisten hoitaminen ja siinä kehittyminen
 • Henkisen polun kehittymisen eri puolia ja näkökulmia
 • Sisäänpäin omaan itseen, omien tapojen löytäminen ja vakiinnuttaminen
 • Tukea ja lisää oppia energiahoitamiseen ja intuition kehittämiseen
 • Itsen ja oman tilanteen hyväksymistä ja tunnetyöskentelyä
 • Oma tehtävä - tavoitteet ja henkiset tavoitteet
 • Haluaminen ja salliminen, ego ja valon työntekijä
 • Myötävirtaan -ajattelu, erillisyydestä yhteyteen, niukkuudesta runsauteen 
 • Mielikuvat ja niiden muuttaminen hoitamisen tukena
 • Ihminen, eläimet ja luonto henkisestä näkökulmasta
 • Oma hyvinvointi ja omat rajat
 • Äänen käyttö hoitamisessa: oma ääni, äänimaljat ja rummutus
 • Värit hoitamisessa ja oman kasvun tukena
 • Numerologian perusteet, omat numerot ja vahvuudet
 • Kuolema, elämästä oppiminen
 • Maapallon selviämisen mahdollisuudet
 • Avaruusveljet, oppaat ja auttajat
 • Oman polun vahvistaminen

Näitä aiheita syventäen: läsnäolo nyt hetkessä, maadoittuminen, arvot ja uskomukset sekä anteeksianto.

Lähiopetuspäivät järjestetään klo 10-16:30 (tai muu aika mitä sopii kaikille). Lähipäiviin sisältyy hoitojen harjoittelua ja paljon näkökulmia ja harjoituksia. Kokoontumisajoista päätämme yhdessä, jotta kaikki pääsevät mukaan.

Hinta: koko 2 vuoden ja 8 päivän koulutuksen hinta yhteensä 860,00 + alv 24 % = 1066,40 €, josta varausmaksun osuus on 140 €, jolla varmistat paikkasi. Ilmoittautumiset viimeistään 28.9.2023. Jaana hyväksyy osallistujat.

Huom! Kun olet valmistunut, voit osallistua jatkokoulutuksiin uudestaan, sillä sisältö muuttuu myös koko ajan, aina oppii lisää. Kertaajalla on voimassa olevasta hinnasta 30 % alennus. 

Kouluttajana Jaana Kallio ja useimmiten myös muita kouluttajia. Jaana on energiahoidon, reikin sekä NLP:n kouluttaja, täydentävien hoitomuotojen hoitaja ja valmentaja. Jaanalla on hoitamisen ja valmentamisen kokemusta on noin 23 vuotta ja kouluttajana noin 13 vuotta.

Ilmoittaumiset ja lisätiedot:

Jaana Kallio puh.040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com